Het demissionaire kabinet trekt 1,3 miljard euro uit om bedrijven te helpen die geraakt worden door de nieuwe coronamaatregelen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken dinsdag bekendgemaakt.

Zo wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) weer in het leven geroepen: bedrijven die hun omzet met 30 procent zien dalen en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen op die steun rekenen.

Met de nieuwe steun wil het kabinet getroffen ondernemers helpen bij het betalen van hun vaste bedrijfskosten dit kwartaal. Veruit het grootste deel van het geld (1,2 miljard euro) gaat op aan deze regeling.

De steun is nodig doordat het kabinet vorige week nieuwe lockdownmaatregelen aankondigde voor enkele weken. Zo moeten horeca en winkels eerder dicht. Daarnaast mag er geen publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden. Ook zijn er strengere regels gekomen voor evenementen.

15 miljoen euro steun voor evenementen

Voor evenementenbedrijven die door deze maatregelen worden getroffen, komt er de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Hier wordt 10 miljoen euro voor uitgetrokken. Daarnaast is er een aanvullende regeling, waar nog eens 5 miljoen euro mee is gemoeid.

Voor de cultuursector komt er 16,5 miljoen euro extra steun. Tevens kunnen bedrijven in die sector in sommige gevallen aanspraak maken op de eerdergenoemde TVL-regeling.

Voor de misgelopen omzet van professionele sportclubs komt 36 miljoen beschikbaar. Voor amateursportclubs is er 5 miljoen euro steun.

NOW-regeling komt niet terug

Een andere bekende steunmaatregel, de NOW, keert niet terug. Die loonsubsidie is volgens het kabinet "een generieke, grofmazige regeling" die niet bij het korte maatregelenpakket past. Een risico is namelijk "dat ook werkgevers steun krijgen die reguliere omzetverliezen hebben, die niet te herleiden zijn tot de nieuwe beperkende maatregelen".

Bovendien "kennen we op dit moment juist de situatie dat bedrijven staan te springen om arbeidskrachten en er daarnaast in bepaalde sectoren voor langere tijd of zelfs structureel juist meer of minder werk zal zijn". De NOW zou kunnen voorkomen dat mensen overstappen naar sectoren waar juist een groot tekort aan arbeidskrachten is, zeggen de bewindspersonen.