De stopzetting van de generieke coronasteun van het demissionaire kabinet heeft vorige maand niet geleid tot een toename van het aantal faillissementen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt vrijdag dat in oktober 109 faillissementen werden uitgesproken, zelfs 9 minder dan een maand eerder.

Sinds halverwege vorig jaar is er een duidelijke dalende lijn te zien in het aantal bedrijven dat het bijltje erbij neer moet leggen. In augustus bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau in ruim dertig jaar en ook in de maanden daarna bleef het klein.

In de handel en de bouwnijverheid gingen vorige maand de meeste bedrijven failliet. Relatief gezien gebeurde dat volgens het CBS het vaakst in de sector vervoer en opslag.

Het gemelde cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag - doorgaans dinsdag - zijn er in de ene maand meer dan in de andere maand.

De Raad voor de rechtspraak meldde eerder al dat het aantal faillissementen op een "ongekend laag" niveau bleef, ook doordat sommige sectoren na 1 oktober nog van de steun vanuit Den Haag profiteren.