ABN AMRO heeft in het derde kwartaal een nettowinst van 343 miljoen euro behaald, blijkt uit woensdag gepresenteerde kwartaalcijfers. Dat is weliswaar meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar juist een daling ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat kwam onder meer doordat de bank het afgelopen kwartaal geld moest reserveren voor een compensatieregeling voor consumenten die te veel rente hebben betaald over hun doorlopende krediet.

ABN AMRO volgde met zijn rentes niet de marktrente. Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid) oordeelde eerder al dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. Ook Rabobank en ING hebben een regeling getroffen met hun klanten.

ABN AMRO heeft voor die regeling gedurende het achterliggende kwartaal 217 miljoen euro opzijgezet. Mede daardoor daalde de nettokwartaalwinst met 13 procent vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar. Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar maakte de winst juist een sprong van 14 procent.

De bank zag in het afgelopen kwartaal groei bij de zakelijke kredieten en in de hypotheekportefeuille. Wel waarschuwt ABN AMRO bij monde van topman Robert Swaak voor aanhoudende onzekerheid als gevolg van de coronasituatie.

"De ontwikkelingen in het derde kwartaal zijn bemoedigend: de Nederlandse samenleving is weer grotendeels open en de steunmaatregelen van de overheid zijn stopgezet, maar het stijgende aantal coronabesmettingen blijft een zorg."

Tenslotte meldt ABN AMRO dat het zogeheten ESG-klantvermogen is opgelopen tot 39 miljard euro. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) & Governance (bestuur) en wordt gebruikt om beleggingen op duurzaamheid te beoordelen.