Alle niet-essentiële winkels hangt naast de mondkapjesplicht ook controle op coronatoegangsbewijzen boven het hoofd, in de voor de detailhandel belangrijkste periode van het jaar. Brancheorganisaties INretail en raad nederlandse detailhandel (rnd) zijn faliekant tegen deze controle en noemen het onbetaalbaar, onuitvoerbaar en onwerkbaar.

"Nederland telt zo'n 56.000 niet-essentiële winkels, waar dagelijks miljoenen mensen komen", zegt directeur Eus Peters van de rnd. "Als je die allemaal moet controleren, is dat volstrekt onuitvoerbaar."

INretail stelt dat een controle van een coronapas één minuut per klant kost. "Opgeteld kost de check op maandbasis meer dan vijf miljoen uur."

Dan hebben de winkels ook nog te maken met personeelstekorten en dienen de feestdagen zich aan. "Veel winkeliers behalen in de laatste maanden van het jaar 40 procent van hun jaaromzet", aldus Peters. "In geen enkel Europees land geldt het toegangsbewijs voor toegang tot een winkel", voegt INretail eraan toe.

Het demissionaire kabinet maakte op de coronapersconferentie bekend dat wordt gewerkt aan wetgeving om de invoering van een coronacheck mogelijk te maken bij niet-essentiële winkels. Dat zijn alle winkels behalve zaken die eten en drinken verkopen.

Overigens zullen de looproutes en spatschermen bij de kassa's in de winkels overwegend weer terugkeren, als ze al waren weggehaald. Met de invoering van de mondkapjesplicht zeggen INretail en rnd geen moeite te hebben.