Van de 139.500 werkgevers die tot zondag 31 oktober de tijd hadden om bij het UWV de definitieve berekening van hun tegemoetkoming aan te vragen, hebben er 130.000 dat uiteindelijk gedaan. De 9.500 werkgevers die de deadline hebben gemist en daardoor het risico lopen dat ze hun loonsteun moeten terugbetalen, krijgen van de uitkeringsinstantie nog één kans om aan de verplichtingen te voldoen.

In de eerste periode van de tijdelijke NOW, van maart tot en met mei 2020, ontvingen 139.500 werkgevers ondersteuning in de loonkosten van het UWV. Dat bedrag was een voorschot, gebaseerd op de loonsom in januari 2020 en het geschatte omzetverlies. De definitieve tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van onder meer het daadwerkelijke omzetverlies.

Een uitgebreide campagne van de uitkeringsinstantie resulteerde in het afgelopen weekend in een forse toename van het aantal aanvragen; er kwamen honderden telefoontjes binnen. Waar afgelopen vrijdag zo'n 24.000 werkgevers hun definitieve omzetverliezen nog moesten doorgeven, stond die teller zondag om middernacht zoals gezegd op 9.500.

Een deel van die groep heeft volgens het UWV bewust geen aanvraag gedaan, omdat ze ervan uitgaan dat ze uiteindelijk toch geen recht hebben op NOW. Werkgevers die dat nog wel van plan waren, krijgen van de uitkeringsinstantie tot 9 januari 2022 de tijd om alsnog de aanvraag te doen. Missen ze die deadline ook, dan moeten ze hun voorschot terugbetalen.