Landen van de G20 hebben in een gezamenlijke klimaatverklaring alleen overeenstemming bereikt over de financiering van de vuilste kolencentrales. Ze zijn het erover eens dat alle buitenlandse investeringen in de vuilste soort kolencentrales voor het eind van dit jaar volledig moeten stoppen.

Dat staat in een voorlopige versie van de gezamenlijke G20-verklaring die Bloomberg heeft ingezien. De afspraken draaien om kolencentrales waar op geen enkele manier techniek wordt ingezet om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Het lag al in de lijn der verwachtingen dat de landen geen geld meer willen steken in de bouw van nieuwe vuile kolencentrales buiten de landgrenzen. Zo beloofde China eerder dit jaar al hetzelfde te doen.

Over de eigen, binnenlandse kolencentrales kwamen de landen echter niet tot harde afspraken, tot teleurstelling van iedereen die op meer klimaatactie van de G20-landen had gehoopt. In eerdere conceptversies van de klimaatverklaring zouden namelijk wél concrete afspraken staan over de afbouw van de eigen kolencentrales.

De G20 bestaat uit de negentien rijkste landen ter wereld en de Europese Unie. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van naar schatting 80 procent van alle broeikasgassen ter wereld. De landen kwamen in Rome bijeen om onder meer de klimaataanpak te bespreken.

Alhoewel de leiders van de G20-landen het erover eens zijn dat de opwarming van de aarde moet worden beteugeld, ontbreken concrete plannen hiervoor. Zo kwamen de landen bijvoorbeeld niet tot een streefdatum waarop zij klimaatneutraal moeten zijn.

De EU-lidstaten maakten daar twee jaar geleden wel concrete afspraken over. Alle lidstaten, waaronder Nederland, moeten in 2050 de volledige uitstoot van broeikasgassen compenseren.

'Bedrijven sleutel bij klimaatproblematiek'

Volgens prins Charles ligt de sleutel bij het oplossen van de klimaatproblematiek in de samenwerking met de particuliere sector. Overheden kunnen het volgens de Britse troonopvolger namelijk niet alleen af, zo zei hij zondag op de G20-bijeenkomst in Rome.

Volgens Charles kost een succesvolle strijd tegen de opwarming van de aarde duizenden miljarden dollars per jaar. "Geen enkele regering heeft zoveel geld", erkende hij. Daarom is het zaak dat bedrijven en overheden samen gaan werken om het klimaatprobleem op te lossen.

De prins van Wales heeft de afgelopen tijd met veel bedrijven gesproken over het tegengaan van klimaatverandering. "Wat zij mij vertellen is dat het particuliere bedrijfsleven klaarstaat en bereid is mee te werken."