De labels die op cannabis worden geplakt om aan te duiden of het om de indica- of de sativavariant gaat, zijn vaak foutief en misleidend, concluderen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en de Canadese Dalhousie University. De genetische samenstelling komt vaak niet overeen met wat er op het label staat.

Producenten van cannabis gebruiken vaak de termen indica en sativa om hun planten te labelen voor de verkoop. Het verschil zou zitten in bepaalde aroma's en psychoactieve effecten. Maar de onderzoekers ontdekten dat eigenlijk niet genetisch is aan te tonen of een plant van de indica- of sativasoort is. De planten kunnen onderling zo genetisch verschillen dat er geen betrouwbare informatie over kan gegeven worden.

Wat wel vaak verschilt, is het soort terpenen dat in de planten zit. Terpenen zijn kleine deeltjes die het aroma van de plant bepalen. "Zo bevat cannabis met een sativalabel vaak hogere concentraties terpenen met theeachtige en fruitige aroma's, terwijl indicamonsters over het algemeen hogere concentraties terpenen bevatten die aards ruiken", zegt docent Biosystematiek Robin van Velzen, die ook meewerkte aan de studie.

Maar dat onderscheid vonden de onderzoekers weinig overtuigend. "Het gaat dan echt om deze specifieke, individuele terpenen die het verschil maken. Het totale chemische profiel laat, net als de genetica, geen duidelijk verschil tussen de labels zien."

Opvallend is ook dat verschillende cannabismonsters die onder dezelfde naam worden verkocht, zoals Lemon Haze, onderling genetisch evenveel kunnen verschillen als van een andere soort.

De onderzoekers pleiten voor een geharmoniseerde standaard voor naamgeving, zodat verkopers en consumenten de juiste informatie krijgen. "Zeker voor patiënten die cannabis als medicijn gebruiken en die baat hebben bij een goede en constante kwaliteit is onbetrouwbare labeling zeer onwenselijk", zegt Van Velzen.