Nederlanders verwachten dat ze als gevolg van de coronapandemie structureel meer blijven thuiswerken en online vergaderen dan voorheen. Dat zal vooral in de spits tot minder drukte op de weg leiden en heeft ook gevolgen voor de mate waarin mensen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Studenten blijven waarschijnlijk meer vanuit huis onderwijs volgen.

Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht 25 tot 30 procent van de studenten in het voortgezet en hoger onderwijs na beëindiging van de coronamaatregelen vaker thuisonderwijs te volgen dan voor de pandemie.

Iets meer dan de helft van de werkende Nederlanders heeft volgens het KiM tijdens de coronaperiode al thuisgewerkt en op afstand vergaderd. Wel zijn er grote verschillen in de manier waarop werkgevers dat thuiswerken faciliteren. Voor managers en andere mensen met een kantoorfunctie blijken er weinig obstakels. Maar voor ongeveer de helft van de werkenden, onder wie schilders en horecapersoneel, zijn die thuiswerkmogelijkheden er niet.

Woon-werkverkeer zal er minder zijn dan voor de coronacrisis, wel ziet het instituut een toename van andersoortige verplaatsingen, zoals voor familie- en winkelbezoek of uitjes.