Wie in de laatste week van dit jaar vrij wil zijn, heeft het waarschijnlijk al gezien: zowel Kerst als Nieuwjaar vallen in het weekend. En dat is gunstig voor werkgevers.

Wie toch vakantie wil in deze hele periode, moet namelijk dagen opnemen. In het gunstigste geval hebben werknemers die voltijds werken acht 'gratis' vrije dagen per jaar en in het slechtste geval drie, zo zocht werkgeversorganisatie AWVN uit op verzoek van NU.nl.

"Of een medewerker vrij is op een algemeen erkende feestdag met behoud van loon, hangt af van de arbeidsvoorwaarden", zegt Jannes van der Velde van AWVN. "In de meeste cao's is dat wel afgesproken, maar het is geen wettelijk recht op vrijaf op deze dagen."

Dit jaar is de werknemer relatief slecht af met maximaal vier vrije dagen, die doorgaans doorbetaald worden. "Tweede Paasdag, Hemelvaart en Tweede Pinksterdag vallen altijd op een doordeweekse dag", licht Van der Velde toe. Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Eerste en Tweede Kerstdag en in de lustrumjaren Bevrijdingsdag, kunnen beide kanten op vallen.

"Gemiddeld genomen zijn er zes doordeweekse feestdagen per jaar." Werknemers in de publieke sector hebben overigens elk jaar 5 mei als betaalde vrije dag.

2023 wordt 'werknemersparadijs'

Volgens de werkgeversorganisatie krijgen werknemers in sommige sectoren, zoals de bouw, extra betaald omdat ze in een zogenoemd werkgeversjaar als dit jaar minder 'gratis' vrije dagen hebben.

"Sowieso is de Nederlandse werknemer relatief gezien niet slecht af met vrije dagen", aldus de woordvoerder van AWVN. "Er zijn ook allerlei vormen van verlof. Dat aantal neemt toe, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof."

Ook stelt AWVN dat over een periode van tien jaar het aantal vrije dagen gemiddeld genomen op hetzelfde uitkomt. "Noch de werknemer, noch de werkgever ondervindt nadeel. Dat is zo geregeld in de cao's."

Hij wijst er dan ook op dat na het 'werkgeversjaar' 2021 in 2023 sprake is van een 'werknemersparadijs'. "Zeker voor wie parttime werkt, zoals veel mensen doen, met vrijdag als vaste vrije dag. In 2023 hoeft die persoon in de laatste week van het jaar dan maar twee dagen op te nemen om tien dagen op rij vrij te zijn."