In de EU had groene stroom in 2020 voor het eerst een groter aandeel in de energiemix dan elektriciteit uit fossiele bronnen. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde State of the Energy Union 2021, het jaaroverzicht van de Europese Commissie. Ondanks die positieve ontwikkeling benadrukken de samenstellers van het rapport dat de lidstaten nog niet genoeg doen om ervoor te zorgen dat de EU in 2050 klimaatneutraal is.

De uitstoot van broeikasgassen viel vorig jaar in de Europese Unie 31 procent lager uit ten opzichte van 1990. Vergeleken met 2019 was de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar bijna 10 procent lager. De belangrijkste oorzaak daarvan is de coronacrisis. Door de pandemie was er minder energie nodig.

Duurzame energie heeft naar schatting inmiddels een aandeel van 22 procent in de energiemix van de EU. Negen EU-lidstaten zijn voor hun stroomopwekking van kolen af. Nog eens dertien EU-landen hebben plannen gemaakt om voor een bepaalde datum hetzelfde te doen, terwijl nog eens vier lidstaten nog twijfelen over het moment waarop.

De EU heeft de elektriciteitsprijzen in het afgelopen jaar met 230 procent zien oplopen, staat in het rapport. Dit was met name het gevolg van de gestegen gasprijs.

Brussel maakt zich dan ook zorgen over de zogenoemde energiearmoede waar EU-burgers mee te maken hebben. Het gaat dan om huishoudens met een laag inkomen, maar een hoge energierekening. In 2019 hadden al 31 miljoen inwoners van de EU te kampen met energiearmoede.