De netto-uitstoot van broeikasgassen in Saoedi-Arabië, de grootste olie-exporteur ter wereld, zal in 2060 op nul liggen. Dat heeft kroonprins Mohammed Bin Salman zaterdag aangekondigd. Saoedi-Arabië is binnen de G20 de grootste CO2-uitstoter per hoofd van de bevolking.

Het besluit van de Saoedi's is een flinke ommekeer: bij eerdere klimaatconferenties en in rapporten lobbyde het land altijd voor bijvoorbeeld het op peil houden investeringen in fossiele brandstoffen. Dat deed het ook voor de aanstaande VN-klimaattop, onthulde BBC onlangs.

De aankondiging betekent niet dat het land de olieproductie, waarmee het rijk is geworden, gaat afbouwen. Klimaatneutraliteit draait om de uitstoot binnen de eigen landsgrens; uitstoot van geëxporteerde olie telt dus niet mee.

Saoedi-Arabië stelt dat de wereld nog tientallen jaren olie nodig zal hebben. Het doel om in 2060 CO2-neutraal te zijn is volgens kenners dan ook vooral een geste aan de westerse wereld. Die verwacht dat Saoedi-Arabië bij onderhandelingen over klimaatakkoorden zal blijven proberen zaken als de afbouw van investeringen in fossiele brandstoffen te frustreren.

Toch is er ook bij olieproducerende landen al een tijdje een kentering zichtbaar. De Verenigde Arabische Emiraten kondigden eerder deze maand aan dat ze de CO2-uitstoot per 2050 willen neutraliseren. Rusland maakte net als Saoedi-Arabië bekend dat in 2060 te willen doen.