Diverse landen hebben geprobeerd om harde conclusies over fossiele brandstoffen af te zwakken in een essentieel klimaatrapport. Onder meer Saoedi-Arabië en Australië hadden graag gezien dat in het betreffende VN-rapport minder aandacht zou zijn voor de noodzaak om snel te stoppen met onder meer kolen en olie.

Dat blijkt uit documenten waar de Britse omroep BBC de hand op heeft weten te leggen. Daaruit komt ook naar voren dat diverse rijke landen vraagtekens zetten bij de noodzaak om armere landen financieel te steunen bij hun overgang naar gebruik van schonere energie.

Het nieuws komt naar buiten vlak voor het begin van de klimaattop in het Schotse Glasgow, waar landen wereldwijd afspraken moeten maken over het tegengaan van klimaatverandering.

Uit de documenten blijkt bijvoorbeeld dat een medewerker van de Australische overheid het niet eens is met de conclusie dat het sluiten van kolencentrales nodig is. En een adviseur van het Saoedische ministerie van olie eiste dat zinnen waarin werd opgeroepen tot snelle actie tegen klimaatverandering, werden geschrapt.

Australië is een belangrijke exporteur van kolen en Saoedi-Arabië is een van de grootste olieproducenten ter wereld. Ook andere landen, waaronder India, hebben geprobeerd de conclusies van de onderzoekers te beïnvloeden.

Landen moesten nieuwe doelen indienen

Voor de klimaattop in Glasgow moesten landen nieuwe hogere emissiedoelen indienen. Australië heeft in plaats daarvan het bestaande, zwakke doel van het land opnieuw ingediend. Saoedi-Arabië is een van de weinige landen dat überhaupt geen nationaal klimaatdoel heeft.

Het rapport dat de landen hebben willen beïnvloeden, is van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dat rapport is een belangrijke informatiebron voor de onderhandelaars in Glasgow.

Het IPCC meldt aan de BBC dat overheden belangrijk zijn bij het evalueren van het rapport, maar dat de onderzoekers niet verplicht zijn om hun op- en aanmerkingen over te nemen. "Ons proces is ontworpen om gelobby uit elke hoek tegen te gaan."