Het aantal WW-uitkeringen lag vorige maand met 208.000 op een extreem laag niveau. Het kleinste aantal werkloosheidsuitkeringen ooit gemeten was 166.000 in het najaar van 2008 en sindsdien is het aantal niet meer zo klein geweest als nu, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) desgevraagd uitgezocht.

"Sinds het najaar van 2008 nam het aantal WW-uitkeringen als gevolg van de financiële crisis juist enorm toe", zegt CBS-onderzoeker Marjolijn Jaarsma. In de jaren 2010 en 2011 nam het aantal uitkeringen iets af. "Maar bij lange na niet met zoveel als er de jaren daarvoor was bijgekomen."

Vanaf 2012 zette de opwaartse lijn weer in. "Door de eurocrisis namen de werkloosheid en het aantal werkloosheidsuitkeringen weer behoorlijk toe", aldus Jaarsma. In de jaren voor de coronacrisis ebde dat effect weer weg en was Nederland al op weg naar een 'dieptepunt'. De coronacrisis gooide naar het zich nu laat aanzien tijdelijk roet in het eten.

Volgens de cijfers van het CBS en uitvoeringsinstantie UWV liep vorige maand het aantal WW-uitkeringen in vrijwel alle sectoren terug. "De grootste afname was te zien in de horeca en catering."

In september waren 9,1 miljoen mensen aan het werk.