Er komt waarschijnlijk geen verhoging van de pensioenen volgend jaar, melden diverse grote pensioenfondsen donderdag. Hun financiële positie verbetert wel, maar is nog niet dusdanig dat ze over kunnen gaan tot een verhoging.

De pensioenen van veel mensen zijn al jaren niet gecorrigeerd voor inflatie, terwijl de prijzen van onder meer boodschappen en zorg wel stijgen. Daardoor kunnen de ouderen met hun pensioengeld steeds iets minder kopen.

Hoewel het met de pensioenfondsen steeds beter gaat, geven de fondsen toch aan dat een verhoging er komend jaar waarschijnlijk weer niet in zit. "Een verhoging blijft uit zicht", stelt ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland.

Dit komt doordat hun zogeheten beleidsdekkingsgraad niet hoog genoeg is. De beleidsdekkingsgraad is een indicatie van hoeveel geld de fondsen de afgelopen twaalf maanden in kas hadden. De indicator moet aan het einde van het jaar boven de 110 procent uitkomen. Zo niet, dan komt er geen verhoging van de pensioenen.

Van de vijf grootste fondsen in Nederland zitten er vier onder die 110 procent: zorgfonds PFZW, metaalfondsen PME en PMT en het eerdergenoemde ABP. Drie daarvan halen zelfs de 100 procent niet. Alleen de beleidsdekkingsgraad van bpfBouw is hoog genoeg voor een verhoging.

Verlaging komt er ook niet

Hoewel een pensioenverhoging bij veel fondsen volgend jaar uitblijft, komt er waarschijnlijk ook geen verlaging. De fondsen hoeven de pensioenen pas te verlagen als hun dekkingsgraad aan het einde van het jaar onder de 90 procent zit. Geen van de vijf grote fondsen zit onder of vlak bij die grens.

Vorig jaar dreigde wel lange tijd een verlaging van de pensioenen, maar tegen het einde van 2020 ging het met de fondsen toch weer wat beter, waardoor een verlaging niet nodig was. Sindsdien is de financiële positie van de vijf grote fondsen verder verbeterd.

Ook in het afgelopen kwartaal kregen de fondsen meer geld in kas. Dit kwam vooral doordat beleggingen geld opleverden. De vijf grote fondsen zagen hun dekkingsgraad allemaal stijgen in het voorbije kwartaal. Vier van de vijf zitten tussen de 102 en 106 procent. Alleen bpfBouw steekt er met een dekkingsgraad van 122,2 procent boven uit. Dit houdt in dat voor elke 100 euro die het fonds moet uitkeren, het 122,20 euro in kas heeft.