De Nederlandse woningcorporaties hebben geen plannen om hun verduurzaming te versnellen nu de gasprijzen maar blijven stijgen. "Alles hangt namelijk af van ons budget. En dat is momenteel ontoereikend om sneller te gaan", zegt een woordvoerder van Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties, tegen NU.nl.

De stijgende gasprijzen maken voor bijna iedereen de energierekening duurder het komende jaar. Het demissionaire kabinet neemt wel maatregelen voor een lagere rekening. Ook kunnen mensen die in een koophuis wonen die rekening nog wat verlagen door bijvoorbeeld sneller te isoleren. Maar wie een huis huurt bij een woningcorporatie, is voor een groot deel afhankelijk van de plannen van die corporaties.

Uit een rondgang van NU.nl blijkt dat die corporaties hun verduurzaming niet zullen opvoeren nu de gasprijzen de pan uit rijzen. "Corporaties maken jaarlijks onderhoudsplannen en verduurzaming hoort daarbij. Het gaat om grootschalige projecten die niet zomaar naar voren gehaald kunnen worden. Hoeveel er tegelijk kan, hangt af van het budget en dat is momenteel niet genoeg om plots te versnellen", zegt Aedes.

De vereniging stuurt aan op afschaffing van de verhuurdersheffing, waarbij corporaties een heffing betalen over de gemiddelde WOZ-waarde van al hun woningen, zodat er meer budget vrijkomt.

Amsterdamse corporaties wijken niet af van hun pad

Hetzelfde horen we bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), die negen Amsterdamse woningcorporaties verenigt. De federatie maakte vorig jaar afspraken met de gemeente over de ambities tot eind 2023 en wijkt daar niet van af. "We hebben afgesproken dat er tegen dan 15 megawatt aan zonnepanelen geplaatst is, 2.000 woningen van het gas af zijn en er 50.000 labelstappen gezet zijn."

Een labelstap is een verhoging van een energielabel met één trapje. Energielabels krijgen een letter van A tot G en hoe eerder de letter in het alfabet komt, hoe duurzamer het huis is. Maar als een huis bijvoorbeeld opschaalt van label G naar label C, zijn er al vier stappen gezet. De woordvoerder benadrukt dat 71 procent van de 185.000 huizen bij de deelnemende corporaties intussen een A-, B- of C-label heeft.

Nieuwe huizen worden meteen zo duurzaam mogelijk opgeleverd, zegt de woordvoerder. Sinds 2018 is het sowieso verboden om nog gasaansluitingen te installeren in nieuwbouw, dus alle nieuwe huizen werken met elektriciteit of stadsverwarming.

'We hebben ook andere maatschappelijke taken'

Woonstad, een van de grootste woningcorporaties van Rotterdam, laat weten dat al haar woningen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. In 2020 werden er 800 van de meer dan 60.000 woningen van de corporatie aardgasvrij gemaakt. Ook heeft Woonstad ondertussen al haar woningen naar gemiddeld energielabel B kunnen brengen en zijn er dertienduizend zonnepanelen op woningen geplaatst.

"We volgen de ontwikkelingen rond de energiecrisis op de voet. Maar we hebben ook andere maatschappelijke taken, zoals betaalbare woningen bouwen, en beperkte financiële middelen", zegt een zegsman van Woonstad. "Versnelling van de verduurzaming gaat dus ten koste van die andere taken, waarbij met name de wooncrisis bijzonder urgent is."

Staedion biedt bewoners elektrische kookplaten aan

Woningcorporatie Staedion, actief in de regio Den Haag, laat weten dat ze fors investeert in het isoleren en aardgasvrij maken van haar woningen, maar daarin niet meteen een versnelling hoger gaat. "We kijken wel eerst naar de woningen die het laagste energielabel hebben, maar gaan niet sneller vanwege deze crisis", aldus een woordvoerder.

Wel biedt de corporatie per jaar zo'n 150 woningen die nog op gas koken elektrische kookplaten aan tegen een verlaagde prijs. "Zo willen we de transitie versnellen."

De komende jaren wil Staedion wel het aantal woningen dat van het gas afgaat en het aantal woningen dat aangesloten wordt op alternatieven als een warmtenet versneld vergroten. "Maar voor dat laatste zijn we deels afhankelijk van de gemeente."

In 2030 moet de CO2-uitstoot van Staedion-woningen 30 procent minder zijn dan in 2019 en de komende jaren voorziet de corporatie duizend woningen van zonnepanelen. "Daarnaast blijven we energiezuinige nieuwbouwwoningen toevoegen", zegt de woordvoerder.

Bij RWU, een samenwerkingsverband tussen negentien Utrechtse woningcorporaties, klinkt het ten slotte dat elke corporatie zijn eigen strategie heeft. Wel wijst de organisatie erop dat alle woningen gemiddeld label B hebben.

Mijn energierekening is ineens 339 euro per maand: kan dat zomaar?
176
Mijn energierekening is ineens 339 euro per maand: kan dat zomaar?