IJsland heeft Nederland afgelost als het land met het beste pensioenstelsel ter wereld, schrijft adviesbureau Mercer dinsdag in de Global Pension Index die het bureau jaarlijks in samenwerking met het CFA Institute presenteert. Ons land stond vier jaar achtereen aan kop. IJsland scoort beter als het gaat om het niveau van de huishoudschuld en de arbeidsparticipatie van onder anderen 55-plussers. Mercer waarschuwt in het rapport ook voor een groeiende pensioenkloof tussen mannen en vrouwen.

In de Mercer CFA Institute Global Pension Index worden elk jaar de pensioenstelsels van 43 landen onder de loep genomen en vergeleken op punten als toekomstbestendigheid en toegankelijkheid. Volgens het bureau dekken de stelsels ongeveer twee derde van de wereldbevolking.

Nederland bezet in 2021 de tweede plaats. Over ons land schrijft Mercer verder dat 57 procent van de medewerkers die pensioen opbouwen het regelen van dat pensioen ingewikkeld vindt.

Een ander punt dat het adviesbureau aanhaalt, is de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, die wereldwijd steeds groter wordt. Het gemiddelde pensioen van vrouwen in Nederland komt overeen met zo'n 40 procent van het bedrag dat mannen ontvangen.

"Feit blijft dat er tussen mannen en vrouwen nog steeds onderscheid is ten aanzien van werken in deeltijd en de hoogte van de beloning. Beide werken door in de opbouw van het pensioen", zegt Kees Swinkels van Mercer.

"De kloof zal de komende jaren waarschijnlijk iets slinken, naarmate er meer vrouwen op de arbeidsmarkt komen. Maar factoren als parttime werk, ongelijke beloning en zorgtaken wegen nog steeds relatief meer op vrouwen dan op mannen", vult CFA-voorzitter Melinda Rook aan.