Ongeveer 55.000 werkgevers hebben nog geen definitieve berekening aangevraagd voor de eerste periode van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), meldt uitkeringsinstantie UWV maandag. Ze hebben daar nog tot 31 oktober de tijd voor, anders moeten ze het hele voorschot terugbetalen.

In de eerste periode van de tijdelijke NOW, van maart tot en met mei 2020, ontvingen 139.500 werkgevers een ondersteuning in de loonkosten van het UWV. Dat bedrag was een voorschot, gebaseerd op de loonsom in januari 2020 en het geschatte omzetverlies.

De definitieve tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van onder meer het daadwerkelijke omzetverlies. Werkgevers moeten daarvoor uiterlijk 31 oktober zelf een aanvraag indienen en dat omzetverlies doorgeven.

Dat zo'n grote groep dat nog niet gedaan heeft, komt volgens het UWV mogelijk doordat een accountantsverklaring moet worden meegestuurd. De instantie adviseert ondernemers de aanvraag toch te starten als ze die verklaring niet voor 31 oktober kunnen leveren. Ze krijgen daarna namelijk nog veertien weken om dat af te ronden.

Het UWV probeert de ondernemers op verschillende manieren aan te sporen alsnog in actie te komen. Ondernemers hebben allemaal een brief gekregen, zo veel mogelijk werkgevers worden gebeld en vanaf maandag zijn er radiospotjes in de lucht.