Sommige kinderopvanglocaties moeten door een nijpend personeelstekort ouders bellen dat hun kinderen op bepaalde dagen niet meer bij de opvang terechtkunnen. Andere organisaties hebben ouders gewaarschuwd dat bij hen binnenkort hetzelfde moet gebeuren. Dat schrijft Trouw vrijdag op basis van bestuurder Debbie van Leiden van vakbond FNV Zorg & Welzijn.

Uit een deze week gepubliceerd onderzoek van Kinderopvang Werkt! - een samenwerking van de brancheorganisatie Kinderopvang, Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn - blijkt dat 71 procent van de kinderopvangorganisaties met een personeelstekort kampt. Dat aandeel loopt op tot bijna 80 procent als gekeken wordt naar de naschoolse opvang.

Volgens voorzitter Gjalt Jellesma van ouderorganisatie BOinK is het personeelstekort in de sector "problematischer dan ooit", omdat andere sectoren inmiddels ook zouden trekken aan personeelsleden die nog wél in de kinderopvang actief zijn. Dat gebeurt terwijl zich al te weinig beschikbare kandidaten aandienen bij de kinderopvang, concludeert Kinderopvang Werkt!.

Net als andere sectoren ervaart de kinderopvang dat het ziekteverzuim en de uitstroom van personeel is gegroeid. In grote steden zou dat probleem nog groter zijn dan elders in het land.

"Organisaties vragen uit noodzaak of zij soepeler met de maatstaven van hun werk mogen omgaan", citeert Trouw Loes Ypma van de brancheorganisatie BMK. Dat zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat minder personeelsleden aanwezig hoeven te zijn.

Overigens bestond voor de coronacrisis ook al een personeelstekort in de kinderopvang, maar de uitbraak van COVID-19 heeft de druk vergroot. Zo besloten sommige personeelsleden tijdens de crisis om thuis te blijven, omdat zij in coronarisicogroepen zitten. Daarnaast werd de vraag naar opvang groter omdat vakanties korter werden of niet door konden gaan.