DEN HAAG - De Consumentenbond heeft de kabelbedrijven, die hun klanten meer willen laten betalen, een alternatief convenant voorgelegd. Hierin staat onder meer dat de klant geen extra geld op tafel hoeft te leggen. De bedrijven moeten dit uiterlijk 1 oktober tekenen. Doen ze dit niet, dan volgen hardere acties, aldus de bond vrijdagochtend.
De Consumentenbond

Onlangs sloten de kabelbedrijven een eigen convenant af. Daarin is afgesproken dat ze meer internet-, tv- en telefoondiensten gaan aanbieden. Bovendien gaan ze hun netwerk openstellen voor concurrenten. Als het aan de kabelbedrijven ligt, moet de consument wel meer betalen voor de nieuwe diensten en modernisering van het netwerk. Het gaat om een paar euro's per maand.