Zorgverzekeraars in Nederland richten zich in toenemende mate op jonge en gezonde overstappers, zodat ze nieuwe polissen met beperkende voorwaarden kunnen aanbieden. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) in de Monitor zorgverzekeringen 2021. Het aantal verzekerden met zo'n polis is met de helft toegenomen.

Door op een bepaalde groep te sturen raakt het belang van preventie of goede zorg op de juiste locatie volgens de NZA ondergesneeuwd. Hierdoor neemt onder meer de kans op onverwachte bijbetalingen toe.

Ook ziet de zorgautoriteit dat veel polissen inhoudelijk weinig van elkaar verschillen. Volgens de NZA is er voor zorgverzekeraars bovendien nog winst te behalen op het vlak van informatievoorziening, zodat het aanbod beter bij de zorgvraag aansluit.

De NZA ziet ook positieve ontwikkelingen. Zo is er bij zorgverzekeraars een grote bereidheid om bij te dragen aan een goede gezondheid van hun verzekerden, maar ook voor het voorkomen van ziekte.

Daarnaast gaan verzekerden er vaker op vooruit na een overstap, iets wat volgens de zorgautoriteit de betaalbaarheid ten goede komt. De zogeheten premiewinst die overstappers dit jaar wisten te behalen komt uit op 97 miljoen euro, waar dat vorig jaar nog 25 miljoen euro was.