Hoewel het gebruik van zonne- en windenergie in rap tempo toeneemt, groeit het wereldwijde gebruik van kolen dit jaar ook sterk. Zelfs in zo'n mate dat de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) nog maar één keer eerder harder groeide dan nu het geval is. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn jaarlijkse rapportage.

De vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van schone energie, het gebruik van elektrische auto's en andere technieken met weinig uitstoot is volgens het agentschap dan ook nog onvoldoende om tijdig de klimaatdoelen te halen. Het IEA stelt dat zijn nieuwe rapport als gids kan dienen bij de aanstaande klimaattop in Glasgow.

Ook al neemt het gebruik van andere bronnen dan fossiele toe, in het huidige tempo zal de CO2-uitstoot volgens het rapport in 2030 maar met een vijfde zijn teruggebracht ten opzichte van wat het zou moeten zijn om het doel van geen uitstoot in 2050 te halen.