Er is tijdelijk geen plaats voor nieuwe zonne- en windparken of grote zonnedaken in Utrecht. Het hoogspanningsnet in de stad zit zo goed als vol, meldt landelijk netbeheerder TenneT dinsdag aan toezichthouder ACM. Daardoor kan de energie die de parken opwekken niet meer teruggeleverd worden aan het net.

Volgens TenneT is het belangrijkste probleem dat windturbines en zonneparken vooral worden aangelegd in gebieden waar veel ruimte is, maar waar de elektriciteitskabels het dunst zijn. De netbeheerder is samen met regionale netbeheerders Stedin, Liander en Enexis bezig met de uitbreiding van het net, maar dat neemt enkele jaren in beslag.

Omdat zo'n proces gepaard gaat met lange procedures en er op dit moment een tekort aan gespecialiseerde technici is, kunnen er volgens TenneT tijdelijk knelpunten ontstaan en is er dus even geen plaats meer voor nieuwe parken. TenneT investeert de komende negen jaar 180 miljoen euro in de uitbreiding.

Tegelijk onderzoekt de netbeheerder of er ergens toch meer ruimte op het net gecreëerd kan worden zonder het net daar ook mee te overbelasten. In 2022 worden de eerste resultaten van dat onderzoek verwacht.