Van de mensen in loondienst bouwt een op de tien geen aanvullend pensioen op en heeft een op de tien na zijn pensionering dus alleen AOW om op terug te vallen, meldt de Sociaal-Economische Raad (SER).

Volgens het adviesorgaan van de overheid is een aanvullend pensioen juist iets dat een werkgever extra aantrekkelijk kan maken voor nieuwe werknemers. "En het kan de binding met mensen die al in dienst zijn versterken."

Bovendien krijgen werknemers te maken met een behoorlijke achteruitgang in inkomen, als ze na het werkzame leven alleen AOW ontvangen. "Een pensioenregeling levert ook belastingvoordeel op voor de werknemer", vult de SER aan.

Om meer werknemers aan een pensioen te helpen, is nu de site geenpensioen.nl in het leven geroepen. "Dit meld- en informatiepunt wil het voor werkgevers eenvoudiger maken om tot een pensioenregeling te komen en bevorderen dat zoveel mogelijk werknemers pensioen opbouwen."

Via de site moet ook inzichtelijk worden welke bedrijven en sectoren geen pensioenregelingen hebben voor hun werknemers en waarom dat zo is.