BILTHOVEN - De toeleverancier voor de chipindustrie ASM International heeft in het afgelopen derde kwartaal onverwacht een flink verlies geleden. Wel kreeg de onderneming in dezelfde periode meer opdrachten binnen dan verwacht.

ASMI leed een nettoverlies van 6,3 miljoen euro, terwijl analisten een winst voorzagen van 0,7 miljoen euro. De omzetdaling van 5 procent tot 174,5 miljoen euro was ook sterker dan verwacht. Marktvorsers raamden deze op 178 miljoen euro.

Verrast

De bestuursvoorzitter van ASMI, Arthur del Prado, toonde zich niet verrast door de resultaten. De orders in het tweede kwartaal waren lager, wat je terugziet in de cijfers over het afgelopen kwartaal, aldus de topman. In die periode trokken opdrachten echter weer aan, voegde hij toe.

Die verbetering leidde in het derde kwartaal tot nieuwe orders ter waarde van 201,5 miljoen euro, tegen bijna 180 miljoen in het voorgaande kwartaal. Dat was beter dan de gemiddelde marktverwachting van 180 miljoen euro.

Stijging

Het orderboek beliep daarmee aan het eind van het derde kwartaal 223,5 miljoen euro, een flinke stijging (13,7 procent) ten opzichte van drie maanden ervoor en hoger dan de verwachting van 199 miljoen euro.

Toch dreunde het forse verlies kort na de rapportage flink door. Aandelen ASMI genoteerd aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq daalden 1,7 procent tot 14,09 dollar. Kort voor de publicatie stonden ze nog 2,2 procent in de plus.

Geluiden

Positieve geluiden over het lopende kwartaal konden de koersval niet keren. ASMI denkt dat zijn zogenoemde back-end divisie (onder meer het testen van chips) in het vierde kwartaal gemiddeld beter presteert dan in de drie voorgaande periodes. De front-end divisie (apparatuur voor de eerste fase in de chipproductie) behaalt dan meer omzet dan in het afgelopen kwartaal, denkt ASMI.

Beleggers werd mogelijk schrik aangejaagd met opmerkingen over dochterbedrijf NuTool, die in 2004 in zijn geheel werd overgenomen. Voor het einde van het jaar wordt de waarde van de verlieslijdende dochter opnieuw bepaald.