De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt via haar consumentenloket ACM ConsuWijzer steeds vaker meldingen over energiebedrijven die per brief eenzijdig de energielevering aan consumenten opzeggen. Doordat het aantal meldingen de afgelopen dagen sterk is toegenomen, ziet de ACM zich zaterdag genoodzaakt om bedrijven eraan te herinneren dat ze de gestegen energieprijzen niet als reden mogen gebruiken om de energielevering aan consumenten zomaar te beëindigen.

De leveranciers zouden vooral wanbetaling aangrijpen als reden voor de opzegging. Zelfs als daar al sprake van is, is een energiebedrijf nog gebonden aan een opzegtermijn. Daarnaast moet schriftelijk een betalingsherinnering verstuurd zijn. De ACM roept consumenten die hiermee te maken hebben op om contact op te nemen.

De ACM wil niet ingaan op de namen van de bedrijven, maar bevestigt zaterdag aan NU.nl dat het om een aantal spelers gaat. Ook over het precieze aantal meldingen wil de organisatie geen uitspraken doen. Wel zegt de ACM dat het aantal meldingen de afgelopen dagen sterk is toegenomen.

Afgelopen week startte de ACM een onderzoek naar meldingen over energiebedrijf DGB Energie, dat zijn contracten eenzijdig zou opzeggen. Het bedrijf zegt op zijn website dat het dit conform de voorwaarden heeft gedaan. Meerdere klanten hebben die lezing tegengesproken.