Woensdag 5 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
DNB De Nederlandsche Bank

DNB wil soepelere regels voor vaste contracten

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract te geven. Daarom moet het nieuwe kabinet de regels voor dergelijke contracten op de schop nemen, vindt De Nederlandsche Bank (DNB).
Door NU.nl/ANP

Volgens de financiële toezichthouder zouden er minder verplichtingen voor werkgevers moeten zijn als zij hun personeel een vast contract aanbieden. Die vormen nu nog een grote belemmering voor met name kleinere bedrijven om hun personeel een contract voor onbepaalde tijd te geven. Daardoor blijven veel mensen lang op tijdelijke contracten of flexcontracten werken.

Om het geven van een vast contract aantrekkelijker te maken, zouden werkgevers bijvoorbeeld minder lang het loon van ziek personeel hoeven doorbetalen. Die termijn is nu nog twee jaar, maar dat zou terug moeten naar één jaar. Volgens DNB is lange loondoorbetaling bij ziekte een grote belemmering om een vast contract aan te bieden. Daarnaast moet volgens de toezichthouder de ontslagbescherming eenvoudiger worden.

'Nieuw kabinet moet beslissen'

DNB beseft dat aanpassingen aan het vaste contract bijzonder gevoelig liggen. Daarom moet een nieuw kabinet daar in goed overleg met vakbonden en werkgeversorganisaties een beslissing over nemen. "Zolang het vaste contract voor werkgevers potentieel inflexibel, kostbaar en risicovol blijft, zal er druk blijven bestaan in de richting van meer flexibilisering", aldus DNB.

Overigens vindt de centrale bank dat ook het flexwerk moet worden aangepakt. Werknemers die op flexibele contracten werken, zouden meer zekerheid moeten krijgen en minder risico's moeten dragen. Zo zouden er andere regels moeten komen voor onder meer uitzendcontracten en nulurencontracten.

Vakbonden zijn ontstemd

De vakbonden zijn niet te spreken over "de draai van DNB". De centrale bank gaat hiermee namelijk verder dan het akkoord van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsmarkt dat ze mee ondertekende.

"Juist de afspraken over de arbeidsmarkt zijn zo precair, daarom hebben we ook in het advies gezet om hier niet uit te gaan shoppen. Zo gauw je daar één steentje uittrekt, dondert het bouwwerk in elkaar. En wat doet DNB? Ze willen er zelf een steen uittrekken", reageert FNV-voorzitter Tuur Elzinga.

Volgens Elzinga komt DNB aan de kern van het arbeidsmarktadvies: niet tornen aan het ontslag en het versterken van de zekerheid van mensen. "Die is de afgelopen anderhalf jaar onder druk komen te staan, dat heeft DNB zelf ook geanalyseerd. En zij stellen de boel weer ter discussie." Elzinga zegt dat de politiek er goed aan doet deze oproep van DNB naast zich neer te leggen.

'Terug naar onzekerheid en flexibiliteit is achterhaald'

Vakbond CNV laat weten dat werknemers nu juist behoefte hebben aan zekerheid en dat werkgevers ook erkennen dat de arbeidsmarkt te flexibel is. Daarnaast wijst de bond erop dat DNB als kroonlid van de SER dit ook al erkende in een eerder advies. CNV vindt het vreemd dat de toezichthouder hierop terugkomt.

"Nog steeds hebben bijna 2 miljoen werkenden een onzeker contract. Veel hiervan kennen geen enkele zekerheid en leven vaak onder de armoedegrens", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Volgens Fortuin zorgen zekerheid en vaste contracten op termijn voor meer innovatie en hogere rendementen bij bedrijven. "Terug naar de onzekerheid en flexibiliteit is achterhaald in een tijd van ongekende krapte."


Lees meer over:

DNBEconomie

Aanbevolen artikelen