Grote bedrijven worden mogelijk al vanaf januari 2022 verplicht om meer vrouwen in hun leiding te benoemen. De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag in navolging van de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om een zogeheten vrouwenquotum of streefcijfer aan te houden in de top van het bedrijfsleven. Over de noodzaak van een wet is jarenlang gesteggeld.

Bij beursgenoteerde bedrijven moet de raad van commissarissen straks voor zeker een derde uit vrouwen en eveneens een derde uit mannen bestaan. Het gaat erom dat de komende jaren voor iedere man die vertrekt een vrouw wordt benoemd, totdat het quotum is gehaald.

Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om streefcijfers op te stellen om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de leiding van het bedrijf evenwichtiger te maken. Daarover moeten ze jaarlijks rapporteren. Het gaat om ongeveer vijfduizend bedrijven die niet beursgenoteerd zijn.

Het demissionaire kabinet vindt de wet "noodzakelijk als duw in de rug van het bedrijfsleven om echt werk te maken van diversiteit" en "af te rekenen met de oude benoemingscultuur van ons kent ons". Het is goed dat vrouwen gelijke kansen krijgen en bovendien zorgt een diverse top voor een betere bedrijfsvoering, stelt de huidige coalitie. Een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) lag ten grondslag aan het wetsvoorstel.

In de jaarlijkse Dutch Female Board Index kwam onlangs naar voren dat ruim twee derde van de tientallen Nederlandse beursgenoteerde bedrijven al voldoet aan het vrouwenquotum van een derde. Met name de kleinere fondsen moeten nog vrouwen aanstellen om hun achterstand in te halen.

Na vijf jaar wordt de wet geëvalueerd en na acht jaar vervallen beide bepalingen. Demissionair ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) streven ernaar de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan.