Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept Nederland dinsdag op om zijn klimaatbeleid aan te scherpen. Met het huidige Nederlandse beleid lukt het waarschijnlijk nog niet om aan de nationale klimaatdoelen te voldoen. Ook strookt de Nederlandse koers nu niet helemaal met de Europese klimaatambities die Eurocommissaris Frans Timmermans in juli presenteerde.

In een nieuw rapport over de Nederlandse economie noemt het IMF de klimaatagenda van Nederland ambitieus. Maar met al de genomen maatregelen gaat het waarschijnlijk niet lukken om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en 2050 met respectievelijk 49 en 95 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

De voorstellen van Timmermans, waarbij de uitstoot in 2030 al met 55 procent verlaagd moet zijn, botsen daarbij soms met het Nederlandse beleid. Om aan de Europese plannen - waaraan nog wordt gewerkt - te voldoen, zou op diverse terreinen een koerswijziging nodig zijn.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wees hier onlangs ook al op. Brussel wil bijvoorbeeld het gebruik van grote hoeveelheden groene waterstof verplicht stellen en dat paste volgens het planbureau niet goed bij het huidige Nederlandse beleid.

De onderzoekers van het IMF opperen onder meer om toeslagen in te stellen voor de uitstoot van CO2 in de energiesector. Ook zou het belangrijk zijn om emissies in de landbouw harder aan te pakken. Wel vinden de deskundigen het belangrijk dat kwetsbare huishoudens worden beschermd tegen oplopende kosten door de CO2-toeslagen.

Extra overheidsinvesteringen, planning en regelgeving nodig

De organisatie zegt dat er extra overheidsinvesteringen, een goed gecoördineerde planning en regelgeving nodig zijn om de energietransitie in Nederland in goede banen te leiden. Het geld dat het kabinet onlangs op Prinsjesdag voor klimaatinvesteringen vrijmaakte, beschouwen de kenners van het IMF als een stap in de goede richting.

In het rapport komen de deskundigen ook met een reeks andere aanbevelingen voor het overheidsbeleid. Veel van die adviezen zijn al eerder door het IMF genoemd. Zo hamert het instituut er opnieuw op dat huiseigenaren nog te veel belastingvoordelen hebben.

Het IMF is er net als De Nederlandsche Bank (DNB) al langer voorstander van om bijvoorbeeld woningbezit en de daaraan gekoppelde schulden fiscaal van box 1 naar box 3 te verhuizen. Huizenbezitters zouden dan net zo veel belasting over hun huis gaan betalen als ze betalen over hun spaargeld.

Tenslotte meldt het IMF dat het sterke economische herstel van Nederland de keuze van het kabinet rechtvaardigt om te stoppen met de massale coronasteun. Maar het verdere verloop van de coronapandemie blijft "onzeker" en politici in Den Haag zullen paraat moeten blijven staan om indien nodig de steunprogramma's als de NOW-regeling opnieuw te activeren.