Het aantal varkens, schapen en kippen in Nederland is het afgelopen jaar iets afgenomen, blijkt uit voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2021 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleen het aantal melkgeiten is gegroeid, naar 482.000. De kippenstapel is met bijna 100 miljoen dieren veruit de grootste.

Op de peildatum, 1 april, was het aantal kippen met ongeveer 99,9 miljoen dieren ongeveer 2 procent kleiner dan een jaar eerder. Dat komt volgens het CBS vooral doordat er minder vleeskuikens zijn.

Het aantal varkens valt een half miljoen kleiner uit dan vorig jaar, waardoor Nederland nu bijna 11,4 miljoen varkens telt. Het aantal bedrijven met varkens daalde nog harder, van 6.500 in 2011 naar 3.400 dit jaar. Hierdoor staan er gemiddeld meer dieren bij varkenshouders, namelijk 3.400 in plaats van 1.900 in 2011.

De grootste bedrijven met varkens zijn traditiegetrouw gevestigd in Noord-Brabant en Limburg. De koplopers hebben daar gemiddeld respectievelijk 4.800 en 5.300 varkens.

In Noord-Brabant zijn ook de meeste melkgeiten te vinden: 141.000. Ook in Gelderland is de geitenhouderij belangrijk. Samen zijn deze provincies goed voor de helft van alle melkgeiten. De rundveestapel bestaat uit 3,8 miljoen dieren en bleef daarmee vrijwel gelijk ten opzichte van een jaar eerder.

Het totale aantal dieren bij Nederlandse veehouders komt daarmee uit op ongeveer 116,5 miljoen.

Steeds meer varkens bij gemiddeld varkensbedrijf

Bron: CBS© Localfocus