Uitbaters van nachtclubs en discotheken kunnen ook in het vierde kwartaal een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten. Dit als compensatie voor het feit dat ze na middernacht niet open mogen zijn.

Ondernemers hebben alleen recht op tegemoetkoming als ze minimaal de helft minder omzet hebben dan in de laatste drie maanden van 2019, toen van de coronacrisis nog geen sprake was. Daarnaast geldt de regeling alleen voor ondernemers die in het tweede en derde kwartaal een beroep deden op de tegemoetkoming in de vaste lasten (de TVL-regeling).

De gedupeerde bedrijven kunnen maximaal 250.000 euro subsidie krijgen. En het totaal aan ontvangen steun tussen maart 2020 en december 2021 mag niet boven de 1,8 miljoen euro komen. Voor de tegemoetkoming is 180 miljoen euro opzijgezet.

Het kabinet heeft eerder al besloten om de algemene steunregelingen voor het bedrijfsleven per 1 oktober 2021 te stoppen. Dit omdat de meeste coronamaatregelen inmiddels zijn opgeheven. Langer doorgaan met de steunmaatregelen zou een gezonde ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in de weg zitten.

Voor clubs en discotheken wordt dus een uitzondering gemaakt. De gedwongen nachtsluiting maakt het deze ondernemingen onmogelijk hun normale omzet te draaien. In november besluit het kabinet of de nachthoreca vanaf dan wel weer normaal open mogen.