Het lukt Nederlandse bedrijven om meer winst te maken terwijl de coronasteun die ze ontvangen van de overheid afneemt, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over het tweede kwartaal. De brutowinst van bedrijven kwam in deze periode uit op 68,3 miljard euro.

Dat is 12,5 miljard euro meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. De winst was ook hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, toen de coronapandemie nog niet was uitgebroken.

Tegelijkertijd hebben de bedrijven in de maanden april tot en met juni van 2021 veel minder coronagerelateerde subsidies ontvangen dan een jaar eerder, weet het CBS. Dan gaat het om onder meer tegemoetkoming in de loonkosten (de NOW-regeling) en de vaste lasten (de TVL-regeling).

In het tweede kwartaal konden bedrijven nog wel aanspraak maken op coronasteun, maar de voorwaarden waren niet meer hetzelfde als aan het begin van de crisis. De bedrijven die recht hadden op steun kregen daardoor minder. Daar komt bij dat er minder bedrijven waren die überhaupt steun aanvroegen.

Volgens het CBS hebben bedrijven in het tweede kwartaal ook meer belasting betaald. Er stroomde 3,6 miljard euro meer naar de schatkist dan een jaar eerder. Verder staken de bedrijven op jaarbasis 3,8 miljard euro extra in investeringen.

Bij de berekeningen van het CBS zijn bedrijven uit de financiële sector buiten beschouwing gelaten.