Het kabinet trekt komend jaar miljarden meer uit voor de zorg. Ongeveer een derde daarvan heeft te maken met coronabestrijding. Verder lopen de zorgkosten vooral op door de vergrijzing. In de begroting is 93 miljard euro opgenomen voor de zorg, zo blijkt uit de miljoenennota. De zorguitgaven zijn daarmee goed voor meer dan een kwart van de totale overheidsuitgaven.

Aan zorg wordt komend jaar bijna evenveel uitgegeven als aan de sociale zekerheid. Maar de uitgaven aan sociale zekerheid gaan juist omlaag: van 97,8 miljard euro dit jaar naar 94,6 miljard euro volgend jaar. Voor zorg is 93 miljard euro opgenomen in de begroting, dat was een jaar eerder nog geen 87 miljard. Volgens het kabinet heeft de coronacrisis het belang van goede zorg aangetoond.

"De Nederlandse zorg is zeer toegankelijk en van hoog niveau. Het is een uitdaging om dit in de toekomst zo te houden", staat in de toelichting op de begroting. Door onder andere de vergrijzing blijven de zorgkosten oplopen. "We hebben in Nederland veel over voor goede zorg, maar we willen ook andere voorzieningen in stand houden", waarschuwt het kabinet.

Om de toenemende kosten van de zorg te kunnen financieren, verwacht het kabinet in 2022 een stijging van de premie van de basisverzekering van ongeveer 2,75 euro per maand. Daarmee komt de zorgpremie op 121,25 euro per maand. Hiermee komt de zorgpremie in totaal op ongeveer €125,75 per maand.

De uiteindelijke premies worden uiterlijk in november bekendgemaakt door de zorgverzekeraars. Die hoeven zich niet aan de inschatting van het kabinet te houden. De zorgtoeslag stijgt mee met de hogere zorgpremie, zodat mensen mensen met een laag inkomen worden gecompenseerd. Het eigen risico blijft minimaal 385 euro.

Voor klimaatmaatregelen is er 6,8 miljard euro extra

Om de stijging enigszins binnen de perken te houden, moet op de kosten gelet worden. Net als op de manier van werken binnen de zorg. Ook aandacht voor een gezonde levensstijl moet de kosten in toom houden. Voor de bestrijding van het coronavirus is voor komend jaar 2,1 miljard euro uitgetrokken. Dat gaat naar onder andere vaccins, het testen en het bron- en contactonderzoek.

Alleen voor klimaatmaatregelen wordt nog meer extra geld uitgetrokken dan voor de zorg: dat gaat om 6,8 miljard euro. "Een deel hiervan is nodig voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Het pakket is er voor de rest op gericht om verder uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis."

'Alleen investeringen die niet kunnen wachten'

Verder kondigt het kabinet aan structureel 400 miljoen euro per jaar meer te steken in de aanpak van de zogenoemde ondermijnende criminaliteit, de zware georganiseerde misdaad. Vanaf 2022 komt voor een periode van tien jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar voor de woningbouw.

Ten slotte worden de lasten verlicht (226 miljoen euro), zodat mensen meer geld overhouden en wordt de verhuurderheffing vanaf volgend jaar met 30 miljoen euro per jaar verlaagd. Volgens het kabinet worden vanwege de demissionaire status alleen gerichte investeringen gedaan die niet kunnen wachten.