2021 zou een zwaar jaar worden voor de economie, voorspelde minister van Financiën Wopke Hoekstra vorig jaar op Prinsjesdag. Dat viel uiteindelijk best mee. De seinen staan inmiddels weer op groen, met een lage werkloosheid en een economie die zowel dit jaar als volgend jaar flink groeit, zelfs in het geval van een nieuwe lockdown.

Dat blijkt uit de nieuwe Macro Economische Verkenning, die het Centraal Planbureau (CPB) elk jaar presenteert op Prinsjesdag. Het bureau gaat ervan uit dat de economie dit jaar met 3,9 procent groeit ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is het niveau van voor de pandemie alweer bijna bereikt. Ook volgend jaar is er sprake van groei, met een plus van 3,5 procent.

En zelfs als er een nieuwe lockdown komt, is er dit jaar en volgend jaar sprake van groei. Al is die met percentages van respectievelijk 3,3 en 2,2 wat kleiner dan zonder contactbeperkende maatregelen.

Ook de werkloosheidscijfers zijn gunstig. Het planbureau verwacht dat de werkloosheid dit jaar op 3,4 procent blijft steken. Zelden in de voorbije vijftien jaar was dat percentage lager.

Komend jaar loopt de werkloosheid naar verwachting wel iets op, naar 3,5 procent. Dit komt vooral doordat het demissionaire kabinet eind deze maand het coronasteunpakket grotendeels stopzet. Zodra die steun wegvalt, gaat een klein deel van de bedrijven alsnog failliet. Daardoor raken sommigen toch hun baan kwijt.

Ook kan een eventuele nieuwe lockdown tot extra werklozen leiden, al blijft dat aantal vermoedelijk beperkt doordat het kabinet bij een nieuwe lockdown waarschijnlijk het coronasteunpakket nieuw leven inblaast.

Groot contrast met Prinsjesdag vorig jaar

De positieve teneur vormt een groot contrast met de onheilspellende berichten van Prinsjesdag vorig jaar. Toen zei Hoekstra dat de grootste klap nog moest komen en dat de werkloosheid zou oplopen.

"We moeten ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag", zei koning Willem-Alexander vorig jaar in de troonrede. En toen was nog niet eens bekend dat er een tweede lockdown zou komen.

Nu, een jaar later, blijkt het best mee te vallen. De economie bleek veerkrachtiger dan gedacht, het grote personeelstekort hield de werkloosheid laag en de schatkist bleef op orde, want zelfs de tientallen miljarden euro's die het kabinet uitgaf aan coronasteun voor bedrijven leidden er niet toe dat de staatsschuld hoog opliep.

Is er dan geen enkel vuiltje aan de lucht? Toch wel. Zo wijst het CPB op de snel stijgende huizenprijzen en de ongelijkheid tussen kopers en huurders die die met zich meebrengen. Daarnaast kunnen die hoge prijzen de economie minder stabiel maken, doordat een plotselinge daling van de prijzen problemen veroorzaakt. Datzelfde geldt voor de hoge aandelenkoersen.

Meest huishoudens gaan er nauwelijks op vooruit

Daarnaast gaan de meeste huishoudens er in het komende jaar niet of nauwelijks op vooruit en is er nog veel onduidelijkheid doordat er nog geen nieuw kabinet is.

Ook is de arbeidsmarkt nog niet helemaal hersteld van de coronaklap. De werkloosheid is weliswaar laag, maar veel zzp'ers draaien minder uren dan voor de pandemie en veel flexwerkers, onder wie arbeidsmigranten, zijn nog niet teruggekeerd. De barre tijden die vorig jaar zijn voorspeld, zijn echter uitgebleven.