In de aanloop naar Prinsjesdag is de afgelopen dagen al veel uitgelekt over de plannen van het demissionaire kabinet voor het komende jaar. NU.nl zet de belangrijkste voornemens op een rijtje. Later op dinsdag maakt het kabinet officieel bekend wat het van plan is.

Inkomen:

 • Nederlanders gaan er gemiddeld 0,1 procent op vooruit.
 • De koopkracht verschilt per inkomensgroep:
  • Alleenverdieners -0,2 procent
  • Gepensioneerden 0,0 procent
  • Tweeverdieners 0,0 procent
  • Gezinnen met kinderen 0,0 procent
  • Werkenden +0,1 procent
  • Uitkeringsgerechtigden +0,1 procent
  • Alleenstaanden +0,1 procent
  • Gezinnen zonder kinderen +0,1 procent
 • De cao-lonen stijgen dit jaar gemiddeld 2,0 procent. Volgend jaar komt daar een plus van 2,2 procent bij.
 • Het kabinet trekt zo'n 220 miljoen euro uit om de koopkracht van sommige groepen niet te veel te laten zakken.

De lonen gaan volgend jaar omhoog, maar de prijzen ook.

De lonen gaan volgend jaar omhoog, maar de prijzen ook.
De lonen gaan volgend jaar omhoog, maar de prijzen ook.
Foto: ANP

Veiligheid:

 • Er gaat meer geld naar de bestrijding van criminaliteit. Dit wordt onder meer uitgegeven aan wijkagenten en recherche en andere manieren om "ondermijnende criminaliteit" tegen te gaan.
 • Ook trekt het kabinet meer geld uit voor de zogeheten sociale advocatuur. Dit zijn advocaten die de belangen van mensen met een laag inkomen behartigen.
 • Daarnaast kan defensie meer geld tegemoetzien.

Economie:

 • De economie groeit dit jaar met 3,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend. In 2022 groeit de economie iets minder hard (3,5 procent).
 • De werkloosheid is dit jaar 3,4 procent. Volgend jaar stijgt die heel licht, naar 3,5 procent.
 • Het begrotingstekort loopt dit jaar op tot 5,4 procent. Volgend jaar halveert dit tekort ruimschoots en komt het naar verwachting uit op 2,3 procent. Dit komt onder meer doordat het kabinet volgend jaar minder uit hoeft te geven aan coronasteun voor bedrijven.
 • Het kabinet investeert de komende tien jaar 100 miljoen euro per jaar in woningbouw.
 • Ook zouden er plannen zijn om 300 miljoen euro in de Nederlandse techsector te investeren, onder meer in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van chips. Er is al geruime tijd een tekort aan chips.

De woningcrisis wordt almaar erger. Toch neemt het demissionaire kabinet nauwelijks maatregelen.

De woningcrisis wordt almaar erger. Toch neemt het demissionaire kabinet nauwelijks maatregelen.
De woningcrisis wordt almaar erger. Toch neemt het demissionaire kabinet nauwelijks maatregelen.
Foto: ANP

Klimaat:

 • Het kabinet trekt 6,8 miljard euro uit voor maatregelen om het klimaatprobleem te bestrijden. Zo komen er subsidies beschikbaar voor onder meer de aanschaf van elektrische auto's.
 • Maatregelen om het stikstofprobleem op te lossen, neemt dit demissionaire kabinet niet. Een volgend kabinet moet dit probleem aanpakken.