FNV wil in de cao's die ze volgend jaar afsluit afspraken over 100 euro extra loon per maand opnemen, meldt de vakcentrale maandag. Daarmee kiest de bond ervoor om niet meer met een looneis in procenten te komen. Ook moeten er volgens FNV afspraken over meer vaste contracten gemaakt worden.

Met de looneis wil FNV de loonkloof verkleinen en zorgen dat niemand in Nederland erop achteruitgaat. De 100 euro moet boven op de inflatiecorrectie komen. De bond gaat daarbij uit van een inflatie van 2 procent in 2022.

Voor iemand die het minimumloon verdient, zou het neerkomen op een loonsverhoging van in totaal 7,9 procent. Voor iemand met een modaal salaris gaat het om 5,5 procent extra. Wie drie keer modaal verdient, krijgt er 3,1 procent bij, als FNV zijn zin krijgt.

Daarnaast gaat de grootste vakbond van Nederland meer inzetten op vaste banen in plaats van flexconstructies en tijdelijke banen. Verder wil de bond dat cruciale beroepen met loonstijgingen aantrekkelijker gemaakt worden.

FNV wil dit alles mogelijk maken door het af te spreken in nieuwe cao's. De vakbond onderhandelt hierover met veel werkgeversverenigingen, al is het de vraag of die akkoord gaan met de eisen van de bond.

Toch heeft FNV door de personeelskrapte in veel sectoren een goede uitgangspositie, denkt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. "We eisen nu daden: flink meer contracten voor onbepaalde tijd voor al het structurele werk dat er is."

'Pensioenen moeten weer meebewegen met inflatie'

De vakbond vindt ten slotte dat de pensioenen volgend jaar weer moeten meebewegen met de inflatie, de zogenoemde indexatie. Dat is volgens de FNV nu al dertien jaar niet meer gebeurd.

"Dat de invoering van het nieuwe pensioenstelsel weer is uitgesteld, mag niet ten koste gaan van de pensioendeelnemers", zegt de bond.

"Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van boven de 105 procent moeten in 2022 kunnen indexeren, zoals oorspronkelijk bedoeld was met de nieuwe wet."