Nederlandse gemeentes moeten snel goede huisvesting vinden voor de vele arbeidsmigranten. Dat zegt Emile Roemer, die recent een rapport uitbracht over de slechte woonplekken voor arbeidsmigranten, als reactie op het nieuws dat veel gemeentes geen goed onderdak kunnen bieden aan veel buitenlandse arbeiders.

Nieuwsuur hield een enquête onder veertig gemeentes met veel arbeidsmigranten. Daaruit blijkt dat er te weinig goede woningen voor deze groep zijn. Vaak ondernemen de gemeentes wel actie, maar worden de plannen uiteindelijk toch afgeschoten, bijvoorbeeld door protest van omwonenden.

Zo werken er in gemeente Westland ongeveer zestienduizend arbeidsmigranten, vooral bij agrarische bedrijven. Maar er zijn daar maar 886 woningen bij gekomen in de voorbije vier jaar, laat de gemeente aan Nieuwsuur weten.

In andere gemeenten, waaronder Tilburg en Bodegraven-Reeuwijk, zijn veel plannen voor meer huisvesting gesneuveld, door protesten van omwonenden. Ook in Vlissingen gingen plannen voor duizend woonplekken uiteindelijk niet door.

Roemer zegt te schrikken van de resultaten en eist snelle actie. De voormalige fractieleider van de SP was onderdeel van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, dat vorig jaar met een rapport kwam waaruit bleek dat er een groot tekort is aan goede huizen voor buitenlandse arbeiders in Nederland.

In een reactie op de enquêteresultaten van Nieuwsuur geeft hij aan dat gemeenten wel volop plannen hebben, maar dat deze te grootschalig zijn of "knullig" worden meegedeeld aan buurtbewoners, die daardoor in opstand komen. "Dat moet echt anders, de urgentie is hoog."