Ook dit jaar liggen alweer veel kabinetsplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd van tevoren op straat. NU.nl zet de belangrijkste zaken op een rijtje.

Inkomen:

 • Nederlanders gaan er gemiddeld 0,1 procent op vooruit.
 • De koopkracht verschilt per inkomensgroep:
  • Alleenverdieners -0,2 procent
  • Gepensioneerden 0 procent
  • Tweeverdieners 0 procent
  • Gezinnen met kinderen 0 procent
  • Werkenden +0,1 procent
  • Uitkeringsgerechtigden +0,1 procent
  • Alleenstaanden +0,1 procent
  • Gezinnen zonder kinderen +0,1 procent
 • De cao-lonen stijgen dit jaar met gemiddeld 2 procent. Volgend jaar komt daar een plus van 2,2 procent bij.
 • Het kabinet trekt zo'n 220 miljoen euro uit om de koopkrachtdaling van sommige groepen te beperken.

De lonen gaan volgend jaar omhoog, maar de prijzen ook.

De lonen gaan volgend jaar omhoog, maar de prijzen ook.
De lonen gaan volgend jaar omhoog, maar de prijzen ook.
Foto: ANP

Veiligheid:

 • Er gaat ongeveer 0,5 miljard euro naar de bestrijding van criminaliteit. Dit wordt onder meer uitgegeven aan wijkagenten en de recherche. Ook maakt het kabinet meer geld vrij om mensen te beveiligen en beschermen, een issue dat hoog op de agenda staat sinds de aanslagen op advocaat Derk Wiersum en misdaadverslaggever Peter R. de Vries.
 • Ook trekt het kabinet meer geld uit voor de zogeheten sociale advocatuur. Dit zijn advocaten die de belangen van mensen met een laag inkomen behartigen.
 • Daarnaast kan defensie meer geld tegemoetzien. Het gaat om 100 miljoen euro extra. Het geld zou bestemd zijn voor de aankoop van munitie en voor veteranen.

Economie:

 • De economie groeit dit jaar naar verwachting met 3,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend. In 2022 groeit de economie waarschijnlijk iets minder hard (3,5 procent).
 • De werkloosheid komt dit jaar uit op 3,4 procent. Volgend jaar stijgt het aandeel werklozen naar 3,5 procent.
 • Het begrotingstekort loopt dit jaar op tot 5,4 procent. Volgend jaar halveert dit tekort ruimschoots en komt het naar verwachting uit op 2,3 procent. Dit komt onder meer doordat het kabinet volgend jaar minder hoeft uit geven aan coronasteun voor bedrijven.
 • Het kabinet investeert in het komende decennium jaarlijks 100 miljoen euro om sneller woningen te kunnen bouwen. Dat moet de woningnood tegengaan.

De woningnood neemt almaar toe. Toch neemt het demissionaire kabinet nauwelijks maatregelen.

De woningnood neemt almaar toe. Toch neemt het demissionaire kabinet nauwelijks maatregelen.
De woningnood neemt almaar toe. Toch neemt het demissionaire kabinet nauwelijks maatregelen.
Foto: ANP

Klimaat:

 • Het kabinet trekt 6 tot 7 miljard euro uit voor maatregelen om het klimaatprobleem te bestrijden. Zo komen er subsidies voor onder meer de aanschaf van elektrische auto's.
 • Maatregelen om het stikstofprobleem op te lossen, neemt dit demissionaire kabinet niet. Een volgend kabinet moet dit probleem aanpakken.