Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft dinsdagavond gezegd dat hij graag het gesprek aangaat met werkgevers over het al dan niet hanteren van het coronatoegangsbewijs. Dat kan niet op basis van de huidige wet, maar De Jonge staat niet onwelwillend tegenover gesprekken "over wat er mogelijk is." Een vaccinatieplicht op de werkvloer is uitgesloten, benadrukte de minister.

Het is in Nederland weliswaar wettelijk geregeld dat werkgevers de vaccinatiestatus van werknemers niet mogen vastleggen, maar volgens De Jonge kan het in sommige werksituaties nuttig zijn om het coronatoegangsbewijs wel te vragen. "Dat vind ik een realistische vraag van de werkgevers."

De minister wil daarover in gesprek met werkgevers en werknemers, om in kaart te brengen in welke situaties dat nodig zou zijn. Mocht er behoefte aan zijn, dan wordt verkend hoe de wet zou moeten worden aangepast.

De Jonge wijst als voorbeeld naar de zorg: "In de zorg zijn werkgevers niet alleen verantwoordelijk voor de werknemers, maar ook voor kwetsbare mensen die worden opgenomen. Dan is het logisch dat er gevraagd wordt of werknemers gevaccineerd zijn."

Werkgevers mogen vooralsnog niet van hun personeelsleden eisen dat ze hun coronatoegangsbewijs laten scannen voor ze het kantoor binnenwandelen. Een werkgever mag zijn personeelsleden wel vragen of ze gevaccineerd zijn, maar werknemers zijn volgens het Nederlandse recht niet verplicht om daarop te antwoorden.