Je huis isoleren moet betaalbaarder worden en het proces moet efficiënter verlopen. Anders duurt het nog tot 2100 voor alle huizen in Nederland geïsoleerd zijn. Dat is de boodschap van het CDA, de ChristenUnie en GroenLinks. Zij stellen in samenwerking met onder meer de Consumentenbond en een aantal bouw- en energieverenigingen een isolatieplan voor.

Het doel van de regering is om alle woningen tegen 2050 geïsoleerd te krijgen, maar dat zal in het huidige tempo niet lukken, zeggen de initiatiefnemers van het plan. Er zijn nog steeds 2,7 miljoen woningen slecht geïsoleerd, klinkt het.

Daarom moet er drie keer zo snel geïsoleerd worden, onder meer door eerst de slechtst geïsoleerde woningen aan te pakken.

"Een woning van energielabel G naar C brengen, kost vrijwel evenveel moeite als een woning van label C naar A brengen, maar levert veel meer CO2-reductie op", staat in het manifest.

'Overheid moet meer huizen tegelijk aanpakken'

Daarom moet de overheid werk maken van een nationaal isolatieprogramma en meer bundelen, vinden de partijen. Momenteel is isolatie een individuele beslissing en werkt iedereen met verschillende aanbieders. De opstellers van het plan vinden echter dat de overheid zelf meer huizen tegelijk zou moeten aanpakken. Dat versnelt het proces en brengt schaalvoordelen met zich mee voor de inkoop van materiaal.

Zo'n gebundelde aanpak zorgt er dan weer voor dat er socialer gewerkt kan worden, zeggen de partijen. Ze willen werken met een vouchersysteem. Als de overheid een reeks huizen heeft geselecteerd om te isoleren, krijgen de eigenaars of particuliere verhuurders die in aanmerking komen te horen dat zij recht hebben op een voucher. Daarmee betaalt de overheid - afhankelijk van het inkomen - deels mee. De voucher is beperkt geldig om uitstel van de maatregelen te voorkomen.

Draagvlak vergroten met wijkteams

Naast die drie hoofdlijnen stellen de partijen nog een aantal maatregelen voor om het draagvlak te vergroten. Zo vinden ze dat er wijkisolatieteams opgericht moeten worden om mensen te enthousiasmeren. En isolatiecoaches moeten mensen met vragen hulp aanbieden. Ook vinden ze dat de monumentenstatus van een woning geen belemmering mag zijn voor isolerende maatregelen.

Ten slotte willen ze dat er meer geïnvesteerd wordt in hybride warmtepompen en elektrische doorstroomapparaten om het aardgasverbruik te verminderen.