Ongeveer twaalfhonderd mensen hebben de afgelopen twee jaar een te hoge uitkering gekregen van het UWV, blijkt woensdag uit een steekproef. De ontvangers hoeven het te veel ontvangen geld niet terug te betalen, meldt de uitkeringsinstantie.

Het gaat om mensen met een samenloop van WW- en ZW- of WAZO-uitkering. De ZW- of WAZO-uitkering hoort in mindering te worden gebracht op de WW-uitkering. Dat is in de afgelopen twee jaar bij ongeveer twaalfhonderd mensen niet gebeurd.

Wanneer het iemand 'redelijkerwijs duidelijk' kan zijn dat er sprake is van een te hoge uitkering, vordert UWV het te veel ontvangen bedrag normaliter terug. "Omdat samenloop van verschillende uitkeringen complex kan zijn, is dat hier lastig vast te stellen", schrijft het UWV.

Verder kwam naar voren dat sommige mensen die het te veel ontvangen geld gemeld hadden, geen adequaat antwoord hebben kregen. "Deze mensen valt hierin dus niets te verwijten", aldus de uitkeringsinstantie.

"Bovendien kan de impact op cliënten groot zijn vanwege fiscale consequenties en de mogelijke gevolgen voor zorg- en huurtoeslag. De periode waarin mogelijk te veel uitkering is ontvangen ligt bovendien één à twee jaar in het verleden. Om deze redenen heeft UWV besloten niet over te gaan tot terugvordering."

Sinds begin dit jaar voert UWV extra controles uit om fouten als deze in de toekomst te voorkomen.