Het rapport van VN-klimaatpanel IPCC toont aan dat er werk aan de winkel is om desastreuze gevolgen voor Nederland en de rest van de wereld te voorkomen. Om de ergste scenario's te voorkomen, moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Kun je daar als simpele Nederlander iets aan doen? En zijn wij daar wel de aangewezen persoon voor?

De leden van het VN-klimaatpanel winden er geen doekjes om: waar de mens in voorgaande IPCC-rapporten nog "waarschijnlijk" of "zeer waarschijnlijk" verantwoordelijk was voor de opwarming van de aarde, werd dat maandag "onbetwistbaar" en "onmiskenbaar".

En dus moeten we die uitstoot zien terug te dringen, maar waar begint dat? Moeten we voortaan zelf voorbij het vleesvak lopen en de verre vliegreis inruilen voor een tentje in Drenthe? "Er is geen magische oplossing die de uitstoot van broeikasgassen snel doet verdwijnen", zegt Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethiek die verbonden is aan de Universiteit Utrecht en zich specialiseert in de klimaatethiek.

Maar als iemand het voortouw moet nemen, dan is het volgens haar de overheid. "De overheid heeft het geweldsmonopolie en zou kunnen zeggen 'dit moeten jullie doen'. Daardoor is zij in staat om de meest vergaande maatregelen te treffen", aldus Robeyns.

Die maatregelen zouden bijvoorbeeld het reguleren van de industrie kunnen zijn, de sector die het meeste uitstoot. De industrie was vorig jaar goed voor 32,5 procent van de Nederlandse uitstoot. Grootvervuilers als Tata Steel, chemiecomplex Chemelot en Shell stootten samen al 14,6 megaton (1 miljard kilo) aan CO2-equivalenten uit, bijna 10 procent van de totale Nederlandse uitstoot.

Uitstoot in Nederland per klimaatsector (in megaton CO2-equivalenten)

Bron: CBS

Mensen passen zich niet zomaar aan

Dat de industrie zorgt voor de meeste vervuiling, neemt niet weg dat wij zelf ook iets kunnen doen. Een Nederlands huishouden stoot volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal jaarlijks zo'n 20.000 kilogram aan CO2 uit. En dat is veel: het wereldwijde gemiddelde ligt rond de 7.000 kilogram. "We zijn met meer dan zeventien miljoen in dit land, die samen een hele grote bijdrage kunnen leveren", zegt Pim Nusselder van de organisatie.

"Consumenten kunnen natuurlijk al iets doen", zegt Robeyns, "als we bij wijze van spreken allemaal vegetariër worden, dan valt er een hele markt weg." Maar deze stappen moeten vooralsnog uit jezelf komen en daar ligt nou juist het probleem. "Dit wordt niet gecoördineerd en het vergt heel veel van mensen om zelf bijvoorbeeld te besluiten om minder vlees te eten of niet meer ver te reizen zonder andere mensen hetzelfde te zien doen."

Voor wie niet wil wachten op actie uit Den Haag heeft Milieu Centraal berekend wat de klimaatwinst is van een aanpassing in ons dagelijks leven: de auto laten staan en het aantal vliegreizen verminderen leveren de meeste winst op.

Zo kan jij jouw CO2-uitstoot verminderen (in CO2 per jaar)