Alhoewel de zon zich vorige maand niet van zijn beste kant liet zien en winderige periodes werden afgewisseld met zeer rustig weer, brachten de zonnepanelen en windmolens toch meer stroom op dan een jaar eerder. Dat is te danken aan een toename van het aantal zonnepanelen op het land en windmolens op zee ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Mede daardoor nam de productie van zogenoemde hernieuwbare energie met 12 procent toe, meldt Energieopwek.nl, een samenwerkingsverband van EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, TenneT, Gasunie en Netbeheer Nederland. In de hernieuwbare energie worden ook warmte en biobrandstof meegenomen.

Op 29 juli was sprake van een recordhoeveelheid aan opgewekte duurzame stroom door zon en wind. "Genoeg voor 55 procent van de stroomvraag." Niet alleen zon en wind droegen bij aan de toegenomen productie in de maand juli. "De bijstook van biomassa droeg ook bij aan de groei", zegt Energieopwek.nl.

Dat komt volgens de organisatie doordat de gasprijs relatief hoog was en vaker kolencentrales werden ingezet om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. In die centrales wordt biomassa bijgestookt, waar milieuorganisaties veel kritiek op hebben. Die plaatsen vraagtekens bij de duurzaamheid van die biomassa.

De hoeveelheid biomassa die mag worden bijgestookt, is ook aan maxima gebonden. Na 2025 zit daar geen subsidie meer op en zal dat naar verwachting afnemen, aldus Energieopwek.nl.