Rabobank compenseert klanten die jarenlang een te hoge rente hebben betaald op hun consumptief krediet. Ook sommige klanten die voor het rood staan op hun rekening te veel hebben betaald, krijgen mogelijk een tegemoetkoming. Dat heeft de bank dinsdagochtend bekendgemaakt. Volgens de Consumentenbond gaat het om zo'n 200.000 gevallen.

De regeling is bedoeld voor klanten die bij Rabobank een consumptief krediet met een variabele rente hebben afgesloten. Deze rente kan per periode anders zijn en moet met de marktrentes meebewegen.

Als deze marktrentes omlaaggaan, zou dat ook moeten gebeuren met de rente op het consumptief krediet. Maar dat gebeurde in veel gevallen slechts zeer beperkt. Daardoor betaalden klanten geruime tijd te veel rente op hun krediet. Daarvoor wil Rabobank nu een compensatieregeling optuigen.

Het Kifid, waar consumenten naartoe kunnen als ze een geschil met bijvoorbeeld een bank hebben, oordeelde eerder al dat onder meer ABN AMRO zijn klanten moet compenseren, omdat ze te veel rente betaalden op hun consumptief krediet. Nu heeft Rabobank "uit eigen beweging" besloten zijn klanten tegemoet te komen.

Hoe de regelingen er precies gaan uitzien, is nog niet duidelijk. Rabobank hoopt aan het einde van het jaar meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Bij de totstandkoming worden diverse belanghebbenden betrokken, waaronder de Consumentenbond. Volgens de Consumentenbond gaat het om ongeveer 200.000 klanten van de bank. De bond is verheugd dat Rabobank met een regeling komt.

De bank zegt tegen De Telegraaf dat de klanten mogelijk een compensatie van 100 à 200 euro krijgen, al zijn er enkele uitschieters van meer dan 1.000 euro. Ook sommige klanten die een rekening hadden waarop ze rood konden staan, krijgen een vergoeding.