Shell-CEO Ben van Beurden vindt de uitspraak van de Haagse rechtbank dat het concern zijn CO2-uitstoot fors moet terugschroeven niet reëel. Het gaat dan met name over het terugbrengen van de uitstoot die wordt veroorzaakt door klanten van Shell.

"We werken hard aan het verminderen van de uitstoot van de eigen activiteiten", zei Van Beurden in een toelichting op de tweedekwartaalcijfers. Daarbij kwam ook de geruchtmakende uitspraak in de 'milieuzaak' aan de orde.

De uitspraak van de rechter over de uitstoot van broeikasgassen bestrijkt niet alleen de uitstoot van de eigen activiteiten, maar ook die van toeleveranciers én klanten. "Dat laatste is een ander geval", antwoordde Van Beurden op de vraag of het uitvoeren van de eisen van de rechtbank als geheel een uitvoerbaar pakket is.

Die klanten zijn goed voor 90 procent van de uitstoot. Hij wees erop dat zelfs de ambities van de Europese Unie kleiner zijn dan wat de rechter van Shell verlangt om wereldwijd voor elkaar te krijgen. "Trek uw eigen conclusies of dat haalbaar is", aldus Van Beurden.

Om de eigen uitstoot en die van toeleveranciers te beperken, heeft Shell zijn eigen milieustrategie versneld.

De eigen uitstoot beheersen is makkelijker. "Dat kun je bijvoorbeeld bereiken door activiteiten af te stoten, te sluiten of aan te passen", waarmee Van Beurden doelt op bijvoorbeeld raffinaderijen. "Bij het terugbrengen van de uitstoot van je klanten heb je die invloed niet."

Shell past strategie niet aan

De Shell-topman herhaalde een paar keer dat de rechtszaak van Milieudefensie en consorten diende voordat het concern zijn eigen nieuwe strategie had bekendgemaakt. Die strategie wordt niet aangepast naar aanleiding van de uitspraak, zei Van Beurden. "Onze strategie blijft overeind."

De uitspraak van de rechter laat ook ruimte om de CO2-doelen sneller te bereiken door middel van compensatie. Simpel gezegd: door het planten van bomen. Maar het is volgens Shell niet duidelijk in hoeverre dat kan.

Het bedrijf is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.