De Staat had de vroegere bank en verzekeraar SNS Reaal nooit hoeven redden als het bedrijf niet was begonnen aan het mislukte vastgoedproject Property Finance. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van de Ondernemingskamer onderzoek hebben gedaan naar de gang van zaken bij SNS Reaal voorafgaand aan de nationalisatie in 2013.

De onderzoekers twijfelen er niet aan dat een nationalisatie niet nodig was geweest als Property Finance indertijd niet gekocht zou zijn. Critici noemden de aankoop eerder al een opmerkelijke stap, omdat SNS Reaal geen enkele ervaring met vastgoed had.

Volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die opkomt voor de belangen van beleggers, hebben veel beleggers grote schade geleden door de beleidskeuzes van SNS Reaal. In enkele jaren ging ongeveer 4 miljard euro aan beurswaarde in rook op, aldus adjunct-directeur Paul Coenen van de VEB. Toen de financiële crisis in 2008 toesloeg, leed SNS Reaal met de financiering van het vastgoed namelijk forse verliezen. Uiteindelijk sleurde de vastgoeddivisie het concern volgens Coenen de afgrond in.

De beleggersclub had er jaren geleden al op aangedrongen om alles nog eens goed uit te laten zoeken. Nu heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een honderden pagina's tellend rapport gepubliceerd.

Coenen stelt dat zijn organisatie goed de tijd wil nemen om het onderzoeksverslag door te nemen. Maar na een snelle lezing van het rapport kan hij nu al zeggen dat de zaak wat hem betreft een staartje gaat krijgen.

De VEB wil met behulp van het rapport bekijken of bijvoorbeeld bestuurders en commissarissen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de door beleggers geleden schade. Welke stappen de organisatie precies gaat nemen, kan Coenen nog niet zeggen. Ook staat volgens hem nog niet vast hoe groot de schadeclaims precies worden.