Frankrijk heeft de wet zodanig aangepast dat zorgmedewerkers ertoe worden verplicht zich te laten inenten tegen COVID-19. In Nederland mag dat niet, en werkgeversvereniging AWVN ziet ook niet snel gebeuren dat dit verandert. Een werknemer dwingen zich te laten testen mag ook niet, maar bij testen liggen de zaken wel genuanceerder dan bij vaccineren.

"Werkgevers kunnen werknemers niet dwingen om zich te laten vaccineren en mogen dat sowieso niet registreren", zegt Jannes van der Velde van de AWVN. "Werknemers vragen om zich te laten testen is eerder een geval van 'nee maar of nee tenzij'."

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor hun medewerkers. "Dat kan ter bescherming tegen het coronavirus door 1,5 meter afstand te houden, door beschermingsmiddelen zoals spatschermen te plaatsen en vaste looprichtingen op de werkvloer", legt de AWVN-woordvoerder uit.

"Daarmee wordt in die veilige werkomgeving voorzien en ligt het helemaal niet voor de hand om mensen ergens om te vragen, laat staan toe te dwingen." Medewerkers vragen zich te laten testen wanneer ze in quarantaine moeten, is volgens Van der Velde een ander verhaal.

"Als dat ertoe kan leiden dat de quarantaineverplichting verkort kan worden en de werknemer dus eerder aan het werk kan, is dat helemaal niet zo gek." Ook in dat geval is dwingen geen optie. "Het zou in zo'n geval wel raar zijn als een werknemer nee zegt op een verzoek daartoe. Dan zou de werkgever kunnen overwegen de loonbetaling tijdelijk stop te zetten."

'Frankrijk heeft een hele andere cultuur'

De woordvoerder van de werkgeversclub tekent daarbij aan dat er nog geen jurisprudentie is op dit vlak. "Werkgevers en werknemers regelen het onderling. Sowieso stellen collega's het ook op prijs als ze weten dat ze niet door jou besmet kunnen raken." Ook zijn veel zaken per wet geregeld, zoals het niet mogen registreren van bijvoorbeeld vaccinaties.

Dat het in Frankrijk nu wel anders kan, verandert daar niets aan. "Dat is een hele andere cultuur."