UWV heeft op de eerste dag dat werkgevers loonsteun (NOW) voor de zomermaanden konden aanvragen slechts negentienhonderd verzoeken ontvangen. Dat is het kleinste aantal sinds de start van de pandemie in het voorjaar van 2020, blijkt uit cijfers die de uitkeringsinstantie maandag bekendmaakte.

De NOW-maatregel is door het kabinet bij de start van de coronacrisis in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat bedrijven zoveel mogelijk personeel in dienst houden. Maandag ging het loket open voor de zesde periode van de NOW, maar de animo onder werkgevers was beperkt.

Dat was in het verleden wel anders. Toen de eerste periode van de NOW-steun in maart 2020 van start ging, dienden op de eerste dag al meteen 35.000 bedrijven een aanvraag in. In de vier tussenliggende periodes lag het aantal aanvragen op de eerste dag tussen de 3.400 en 12.000.

Dat er nu fors minder aanvragen zijn, komt vermoedelijk doordat het kabinet in de afgelopen maanden de lockdownmaatregelen heeft versoepeld. Zo mocht de horeca weer open en zijn de mogelijkheden om te winkelen verruimd.

Het UWV merkte al in de vijfde NOW-periode dat er veel minder behoefte aan de loonsubsidies was dan in voorgaande periodes. In totaal werden toen 45.000 verzoeken voor een totaalbedrag van zo'n 1,4 miljard euro goedgekeurd. In de vierde periode ging het nog om 74.000 toegekende aanvragen en 3,2 miljard euro aan voorschotten.