Ondernemers die nog altijd veel hinder ondervinden van de coronacrisis, kunnen vanaf aankomende week opnieuw bij uitkeringsinstantie UWV aankloppen voor een tegemoetkoming op de loonkosten. Het loket voor de NOW-regeling, die bedoeld is voor werkgevers met een minimaal omzetverlies van 20 procent, staat vanaf maandag 26 juli tot eind september weer open.

Bedrijven die in aanmerking komen voor de zesde ronde van de regeling kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten die worden gemaakt in de maanden juli tot en met september van dit jaar. De NOW-regeling is een belangrijk onderdeel van de coronasteunpakketten waarmee het demissionaire kabinet de economie draaiende probeert te houden.

De zesde ronde NOW kent een belangrijke aanpassing ten opzichte van de eerdere aanvraagperiodes, meldt uitvoeringsinstantie UWV. Het maximale op te geven omzetverlies voor de berekening van de tegemoetkoming voor de zesde aanvraagperiode is begrensd op 80 procent, ook als een bedrijf verwacht meer dan 80 procent omzetverlies te lijden.

Eerder mocht een bedrijf tot 90 procent omzetverlies opvoeren. Voor bedrijven met een omzetverliespercentage tussen de 20 en 80 procent verandert er in dit opzicht niets ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen.

Hoeveel er wordt vergoed hangt niet alleen af van het (verwachte) omzetverlies, maar ook van de loonsom die een bedrijf kwijt is. In de vijfde periode van de NOW-regeling was de referentiemaand voor de loonsom nog juni 2020. Bij de zesde ronde van de regeling is deze referentiemaand verschoven naar februari 2021.

Naar verwachting zullen minder bedrijven dan voorheen een beroep doen op de loonsubsidieregeling NOW. In de eerste periode van de regeling, in het voorjaar van 2020, maakten bijna 149.000 bedrijven er gebruik van. Daarna liep het aantal aanvragen af naar 46.000 tijdens de vijfde ronde van de NOW-regeling. Daarvan werden er afgelopen kwartaal 37.000 aanvragen goedgekeurd.