Het aantal werkloze Nederlanders bedroeg vorige maand 297.000. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking. Het is voor het eerst sinds maart 2020, toen de coronacrisis begon, dat het aantal werklozen onder de 300.000 ligt. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het CBS.

Bij de uitbraak van de pandemie steeg de werkloosheid snel, van 2,9 procent in maart 2020 naar 4,6 procent in augustus van datzelfde jaar. Sindsdien daalt het aantal werkzoekenden zonder baan gestaag, met uitzondering van februari, toen er een minimale stijging was.

Dat de werkloosheid is gedaald, komt vooral doordat meer mensen een baan vonden. Dat klinkt logisch, maar de daling kan ook worden veroorzaakt doordat mensen simpelweg stoppen met zoeken naar een baan. Die mensen worden dan niet meer tot de beroepsbevolking gerekend.

Dat was de afgelopen maanden echter niet het geval. Het aantal mensen dat weer ging zoeken, steeg juist, vooral onder jongeren. Zij vonden dus ook relatief vaak een nieuwe baan.

Het aantal werkenden in Nederland bedraagt nu ongeveer 9.065.000. Dat zijn er iets meer dan de 9.057.000 van februari 2020, toen de pandemie in Nederland nog moest uitbreken.

De krapte op de arbeidsmarkt komt weer terug

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij uitkeringsinstantie UWV, zegt dat steeds meer werkgevers op zoek zijn naar personeel. "De werkloosheid daalt, de vacaturemarkt neemt weer toe, de coronamaatregelen worden afgebouwd, en de economie groeit volgens het Centraal Planbureau dit jaar en in 2022. Dat is vier keer goed nieuws. Toch betekent dit ook dat de krapte weer terug komt op de arbeidsmarkt. Het is voor werkgevers moeilijker om personeel te vinden."

UWV houdt bij voor welke beroepen er goede kansen op werk zijn. Op de lijst kansrijke beroepen staan inmiddels 212 beroepen, vooral in de gebruikelijke sectoren, zoals de techniek, het onderwijs en de zorg. Maar er is ook vraag naar opticiens, verkoopmedewerkers en matrozen in de binnenvaart.

Witjes: "Ruim twee derde van de vacatures in Nederland staan open voor beroepen die kansrijk zijn. Tegelijkertijd staat een derde van de mensen met een WW-uitkering bij UWV ingeschreven vanuit een kansrijk beroep. Dit zegt iets over de toenemende spanning op de arbeidsmarkt."

Aantal WW-uitkeringen ook hard gedaald

Eind juni kregen 238.000 mensen een WW-uitkering. Dat zijn er 11.300 minder dan de maand ervoor en is het kleinste aantal sinds de start van de pandemie. Zo hadden in februari 2020 nog 240.000 mensen een WW-uitkering. Vooral jongeren zijn veel minder vaak werkloos dan in de maanden daarvoor.