DEN HAAG - Een op de vijf ziekenhuisdirecteuren die vorig jaar een contract afsloten, verdient meer dan 200.000 euro, het normbedrag dat de Nederlandse vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg NVZD al in 2001 heeft vastgesteld. Dit blijkt volgens NVZD-directeur dr. J. Aghina uit een voorlopige inventarisatie.

In totaal verdient ongeveer 30 procent van de zorgdirecteuren meer dan de NVZD-norm. Vorig jaar was dat nog 8 procent. In het vakblad Zorgvisie van aanstaande vrijdag noemt Aghina deze ontwikkeling "ongepast". "Zo'n adviesregeling verliest aan kracht als niemand zich er aan houdt. Dan wordt het een fake-regeling".

Uitleggen

Hij kan zich wel voorstellen dat van de norm wordt afgeweken, als er bijvoorbeeld sprake is van een ingewikkelde fusie of een ziekenhuis dat dreigt om te vallen en gered moet worden. Maar dan moeten de toezichthouders van de instellingen dit in het jaarverslag uitleggen, stelt hij. Nu is dat niet gebeurd.

Overigens gaan de cijfers van de NVZD niet over de salarissen van academische ziekenhuizen of interim-directeuren. Aghina schat dat in totaal ongeveer vijftien nieuwe topbestuurders zijn aangesteld in de zorg.

Salarisverhoging

De adviesregeling van de NVZD uit 2001 slaat op de topbestuurders van zorginstellingen. Het normbedrag van maximaal 200.000 euro was toen 13 procent lager dan het toen gebruikelijke salaris. Daarna hebben de directeuren 2,5 jaar geen salarisverhoging gehad. Hierdoor is het mogelijk dat een aantal van de voor 2001 gecontracteerde directeuren nog steeds boven de norm uitsteekt.

Informeren

Net als vorig jaar zal minister Hoogervorst (Volksgezondheid) de Tweede Kamer binnenkort informeren over de salarisontwikkelingen in de zorg. Half november volgt een debat over het onderwerp.